PRO Groep

PRO GroepPRO Groep houdt zorg beschikbaar met haar labels Praktijksteun, Robin en Sitis

Je ziet het goed, we hebben een nieuw logo! En dat is niet het enige wat nieuw of vernieuwd is. Graag nemen we je mee in hetgeen dat óns verhaal en onze gezamenlijke missie is.

Door de toenemende zorgvraag staat de beschikbare arbeidscapaciteit binnen de (huisartsen)zorg onder druk. Vanuit PRO Groep zien we het als onze missie om zorg beschikbaar te houden, nu en in de toekomst. Om deze missie te realiseren, hebben we onze dienstverlening verdeeld in drie onderscheidende labels: Praktijksteun, Robin en Sitis.

Wie is Praktijksteun?

Praktijksteun is al ruim tien jaar een bekende speler in de huisartsenzorg. Dit zal ook zo blijven. Zo zal Praktijksteun gecontracteerde zorg binnen de huisartsenzorg blijven leveren. Denk bij de gecontracteerde zorg aan diverse vormen van praktijkondersteuning waarbij huisartsenpraktijken structureel ondersteund worden door een zorgprofessional van Praktijksteun. Deze zorgprofessional is gezamenlijk met de huisarts verantwoordelijk voor het leveren van zorg. Hiernaast heeft het team van Praktijksteun ervaring in het inrichten en beheren van regionale zorgstructuren. In nauwe samenwerking met regionale huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars wordt hierbij de zorgstructuur rendabel en efficiënt ingericht met oog voor de patiënt én professional.

Wie is Robin?

Robin is onze relatief nieuwe dochterorganisatie en biedt personele capaciteitsoplossingen aan huisartsenpraktijken in heel Nederland middels detachering en hulp bij werving en selectie. Daar waar mogelijk in samenwerking met regionale huisartsenorganisaties. Hierbij biedt Robin in regio’s een afgestemde mix van ondersteuningsmiddelen ten behoeve van instroom van nieuwe werknemers in de zorg, doorstroom van en naar andere zorgdomeinen en de ontwikkeling van professionals.

Wie is Sitis?

Vanuit Sitis bieden we in de vorm van educatie en online instrumenten diverse ondersteunende diensten binnen de zorg die een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke missie. Denk hierbij aan het e-healthplatform Evie of de HBO-geaccrediteerde opleidingen Praktijkmanagement.

En tot slot: Wie is PRO Groep en wie zijn onze mensen?

Samengevat bieden we met PRO Groep, wellicht nog meer dan voorheen, kennis, advies, professionals en instrumenten binnen de zorg met als hoger doel om zorg beschikbaar te houden. Dankzij onze leergierigheid en vele pilots die sinds 2008 zijn gevoerd, is veel kennis en ervaring opgedaan welke vaak is uitgemond in een vorm van structurele dienstverlening.

Wij, ons team, onze mensen, zijn betrokken, bevlogen en deskundig. Deze waarden staan centraal in alles wat we doen en bepalen onze cultuur. Met passie, gedrevenheid en trots leveren wij dagelijks onze bijdrage om de zorg een stukje beter te maken.

Samenwerken?

Interesse in een samenwerking? Neem dan zeker even contact met ons op. We maken (en delen) graag kennis!