PRO Groep

PRO GroepEerste en tweede lijn pakken samen ADHD aan

Sinds 2016 werken we vanuit PrimaCura GGZ (voorheen: PRO-RCH) in Midden-Brabant samen met de ADHD-poli van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), de huisartsenzorg en de GGD Hart voor Brabant aan een sterk zorgpad voor jeugdigen met ADHD. De eenduidige aanpak, korte lijnen en heldere communicatie zorgen voor concrete en meetbare resultaten. Jaren geleden werd een kind met ADHD veelal langdurig in de tweede lijn behandeld. Dit is nu anders.

Projectleider Petra Geertsvanuit PrimaCura GGZ: “We werken met gedreven en betrokken partners die met elkaar het belang van passende zorg voor het kind en zijn ouder(s) vooropstellen. Dit leidt ertoe dat de aanpak vijf jaar na de start nog steeds groeiende is. Steeds komen er weer nieuwe onderwerpen op ons pad die we betrekken en borgen binnen dit zorgpad. We blijven leren.”

Lees het volledige artikel op de website van Medisch Contact: