IL2_1667

PRO Groep Samenwerking Praktijksteun en Minddistrict binnen Evie

De ggz binnen een regio verbinden door samenwerking: dat is zowel wenselijk als noodzakelijk. Hulpverleners kunnen cliënten sneller en beter helpen en direct goed doorverwijzen, terwijl organisaties hun zorg betaalbaar en beschikbaar kunnen houden. Daarom gaan e-healthaanbieder Minddistrict en regiopartner Praktijksteun hun samenwerking op het gebied van blended zorg verbreden. Zo willen ze sterke zorgregio’s … Continued...
Lees verder  

PRO Groep Eerste en tweede lijn pakken samen ADHD aan

Sinds 2016 werken we vanuit PrimaCura GGZ (voorheen: PRO-RCH) in Midden-Brabant samen met de ADHD-poli van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), de huisartsenzorg en de GGD Hart voor Brabant aan een sterk zorgpad voor jeugdigen met ADHD. De eenduidige aanpak, korte lijnen en heldere communicatie zorgen voor concrete en meetbare resultaten. Jaren geleden werd een kind … Continued...
Lees verder  

PRO Groep Arbeidsmarktkrapte huisartsenzorg: fictieve krapte?

De arbeidsmarktkrapte voor ondersteunend personeel in de huisartsenzorg is een probleem, maar er zijn variabelen die bewijzen dat dit kan worden opgelost. Onderzoek door PRO Groep wijst uit dat de verbinding met de arbeidsmarkt suboptimaal is ingericht. Op basis van onderzoeksresultaten is een methode, inclusief een innovatieplatform, ontwikkeld waardoor zorgvraag en zorgcapaciteit in relatie tot elkaar komen … Continued...
Lees verder  

PRO Groep Corona en uitgestelde zorg: volgende crisis vóór zijn

De coronacrisis heeft de reguliere zorg on hold gezet en het maatschappelijk leven nagenoeg tot stilstand gebracht. De gevolgen zullen ernstig zijn, zegt Rudolf Keijzer, algemeen directeur van Praktijksteun. Benut de koppeling tussen zorg en sociaal domein om die gevolgen nu al zoveel mogelijk in goede banen te leiden en te beperken, stelt hij. > … Continued...
Lees verder  

Gratis en anoniem online zelfhulptraining

Dennis was ruim twintig jaar verslaafd. Het eHealth platform Evie hielp hem om aan zijn eigen herstel te werken. Evie is een platform voor alle fasen van ondersteuning en zorg. Inwoners van verschillende gemeenten gebruiken Evie (gratis en anoniem) om psychische klachten te voorkomen, aan het eigen herstel te werken en zo de noodzaak tot … Continued...
Lees verder  

Zelfhulpapp Evie moet drempel voor hulpzoekenden verlagen

Het online zelfhulpprogramma Evie kan inwoners helpen met het verbeteren van de mentale gezondheid. Het is een van negen initiatieven die voortkomen uit zogenaamde ‘ombuigingsvoorstellen’, die moeten bijdragen aan de gewenste inhoudelijke en financiële ombuigingen in het sociaal domein in regio Hart van Brabant.  Lees hier het hele bericht....
Lees verder  

Evie gratis beschikbaar voor inwoners van Tilburg en Goirle

Inwoners van Tilburg en Goirle met (lichte) psychische klachten kunnen voortaan terecht bij e-healhtplatform Evie. Iedereen kan zich gratis en anoniem aanmelden bij Evie voor informatie en advies op het gebied van mentale gezondheid, met of zonder begeleiding door een professionele hulpverlener. Lees meer op de website van het Brabants Dagblad. Lees meer op de … Continued...
Lees verder  

PRO HRM neemt FD Gazelle Award in ontvangst

Namens het hele team van PRO Payroll hebben Roel Dolkemade en Sanne van Houtert gisteren trots de FD Gazelle Award in ontvangst mogen nemen! In de categorie groot (regio Zuid-Nederland) eindigde PRO Payroll in de top 10, hiermee horen ze bij de snelst groeiende bedrijven van Nederland. > Lees meer op de website...
Lees verder  

Minder onnodige verwijzingen met POH-GGZ Jeugd

Praktijksteun biedt professionele invulling aan de functie POH-GGZ binnen de GGZ-basiszorg. De organisatie werkt in meerdere gemeenten al enkele jaren met POH-GGZ Jeugd, meestal in pilotvorm. Zo ook in de gemeente Tilburg. > Lees meer via De Eerstelijns...
Lees verder  

Evie: regionale inzet van e-health verbindt kwaliteit aan zorg

Verbetering van samenwerking op regionaal niveau tussen zorgaanbieders in de GGZ, huisartsen, POH-GGZ en het sociaal domein is van belang om de GGZ toegankelijk en betaalbaar te houden. Om deze regionale samenwerking te bevorderen én de route van de cliënt te verbeteren, is Evie ontstaan. > Lees meer over Evie in het vakblad De Eerstelijns...
Lees verder  

POH-GGZ Jeugd in Midden-Brabant: investeren in passende zorg

Overal in Nederland ontstaan samenwerkingen tussen gemeenten en huisartsen rondom jeugdproblematiek, meestal in de vorm van een POH-GGZ Jeugd. De samenwerking wordt op verschillende manieren ingericht. Iedere vorm heeft voor- en nadelen. Ook landelijk is er nog geen eenduidig beleid. In Midden-Brabant ontwikkelde PRO-RCH in samenwerking met onder andere de gemeente Tilburg en zorgverzekeraar CZ … Continued...
Lees verder  

Stagepunt Midden-Brabant slaat brug tussen opleiding en praktijk

Om de continuïteit van de huisartsenzorg in de toekomst te waarborgen hebben PRO Praktijkmanagement, RCH Midden-Brabant, LHV-kring, Huisartsenposten Midden-Brabant en ROC Tilburg, het regionaal stagebureau Stagepunt Midden-Brabant opgezet. > Lees meer over Stagepunt Midden-Brabant op de website van De Eerstelijns....
Lees verder  

PRO Groep [Reportage] Van praktijk naar leefhuis

Een bijzondere transformatie onder leiding van PRO Groep Na een voorbereidingstraject van zes maanden zijn huisarts Ingeborg van Weeghel en verpleegkundig specialist Lenneke Kuijpers per 1 juli 2017 officieel eigenaar van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America. Hiermee namen ze het stokje over van PRO Praktijkmanagement, die de praktijk 2,5 jaar in tijdelijk beheer heeft gehad. Huisartsenpraktijk America … Continued...
Lees verder  

Er zijn geen berichten gevonden.