2016

Opleiding praktijkmanagement ontwikkeld

PRO Praktijkmanagement start met de eerste opleiding voor praktijkmanagers, gericht op de huisartsenzorg.

Intensievere samenwerking met Zorggroep RCH Midden-Brabant

In 2015 intensiveert PRO Praktijksteun de samenwerkingen met zorggroepen. Zo is PRO-RCH bijvoorbeeld een samenwerking tussen PRO Praktijksteun en Zorggroep RCH Midden-Brabant.

De pijlers zijn een regionale inzet van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld consultatie van GGZ-specialisten, e-health en triage/verwijsondersteuning (CET).

Tevens richten de samenwerkingen zich op versterking van het GGZ-aanbod binnen de huisartsenzorg op onderdelen zoals: jeugd-GGZ, verslaving, (chronische) psychiatrie, en samenwerkingen tussen de diverse ‘domeinen’ zoals de gemeente, huisarts, generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ, bekeken vanuit de bril van de burger/patiënt die zich bij de huisartsenpraktijk meldt.

Lees meer over PRO-RCH.

IMG_5371